Opis projektu

Projekt Juwenalia Językowe 2017 "Dziki Zachód i Tajemniczy Wschód" jest już siódmym projektem dydaktyczno-rozrywkowym przygotowywanym przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej w ramach Juwenaliów Językowych. Kierowany jest do całej społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej, w pierwszej kolejności do studentów i słuchaczy intensywnych kursów przygotowawczych języka polskiego i angielskiego.

Główne cele projektu:

  • Promocja języków obcych oraz języka polskiego
  • Integracja studentów polskich i studentów obcokrajowców
  • Zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych w szkole wyższej, poprzez rozrywkową formę zajęć językowych.

Dodatkowe cele projektu:

  • Rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności „miękkich” studentów PWr poprzez ich udział w debacie językowej
  • Rozwój kompetencji interkulturowej studentów
  • Propagowanie zdrowego współzawodnictwa
  • Integracja studentów różnych wydziałów PWr.

Imprezy w ramach projektu:

W przygotowywaniu imprez ogólnouczelnianych oraz imprez zespołowych podczas Juwenaliów Językowych 2017 duży akcent zostanie położony na współpracę studentów polskich i studentów obcokrajowców PWr.

Pracownicy Studium przygotowali również szereg warsztatów, które odbędą się podczas tygodnia juwenaliowego.

W projekcie wezmą udział również zamiejscowe wydziały Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wałbrzychu, które przygotowują w ramach projektu imprezy językowe dla swoich studentów.

W tygodniu juwenaliowym od 8 maja do 12 maja 2017 zajęcia we wszystkich grupach zajęciowych w SJO będą miały charakter juwenaliowy. Wykładowcy planują wiele różnorodnych konkursów, quizów z nagrodami, prezentacji oraz zabaw językowych i krajoznawczych dla studentów.