Opis projektu

Projekt "Wittigalia Językowe 2018" jest już ósmym projektem dydaktyczno-rozrywkowym przygotowywanym przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej w ramach Juwenaliów Językowych. Kierowany jest do całej społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej, w pierwszej kolejności do studentów i słuchaczy intensywnych kursów przygotowawczych języka polskiego i angielskiego.

Główne cele projektu:

  • Promocja języków obcych oraz języka polskiego
  • Integracja studentów polskich i studentów obcokrajowców
  • Zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych w szkole wyższej, poprzez rozrywkową formę zajęć językowych
  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej kultury i języków nauczanych w Studium Języków Obcych

Dodatkowe cele projektu:

  • Rozwój kompetencji interkulturowej studentów
  • Propagowanie zdrowego współzawodnictwa
  • Integracja studentów różnych wydziałów PWr.
  • promowanie działalności SJO PWr w środowisku akademickim oraz mediach uczelnianych

Imprezy w ramach projektu:

W przygotowywaniu imprez ogólnouczelnianych oraz imprez zespołowych podczas Juwenaliów Językowych 2018 duży akcent zostanie położony na współpracę studentów polskich i studentów obcokrajowców PWr.

Pracownicy Studium przygotowali również szereg warsztatów, które odbędą się podczas tygodnia juwenaliowego.

W tygodniu juwenaliowym od 7 maja do 11 maja 2018 zajęcia we wszystkich grupach zajęciowych w SJO będą miały charakter juwenaliowy. Wykładowcy planują wiele różnorodnych konkursów, quizów, prezentacji oraz zabaw językowych i krajoznawczych dla studentów.