Juwenalia Językowe

Organizacja Juwenaliów Językowych to nowa inicjatywa Studium Języków Obcych. W roku 2011 Juwenalia Językowe będą się odbywały pod hasłem "Kalejdoskop Językowy".

Głównym celem organizacji Juwenaliów Językowych jest promocja języków obcych i interkulturowe wychowanie studentów poprzez:

  • zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych w szkole wyższej, również poprzez inną, zabawową formę zajęć językowych,
  • uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w karierze zawodowej,
  • akcentowanie roli wielojęzyczności w zjednoczonej Europie,
  • przedstawienie bogactwa kultur w Europie i na świecie,
  • zachęcanie studentów do poznawania kultury, historii i obyczajów innych krajów,
  • prezentację umiejętności językowych studentów PWr poprzez ich udział w konkursach, turniejach, quizach itp.,
  • zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością studencką,
  • propagowanie zdrowego współzawodnictwa,
  • integrację studentów różnych wydziałów.
Zapraszamy wszystkich studentów do czynnego udziału w Juwenaliach Językowych!

Zobacz nasze plakaty: