Juwenalia Językowe 2013

JUWENALIA JĘZYKOWE 2013 to już trzecia z kolei impreza dydaktyczno-rozrywkowa przygotowana przez Studium Języków Obcych integrująca środowisko studenckie Politechniki Wrocławskiej i promująca naukę języków obcych.

W tym roku akademickim Juwenalia przebiegają pod nazwą „Survival językowy, czyli językowa szkoła przetrwania.

Projekt "Juwenalia Językowe 2013" zakłada realizację następujących celów:

  • uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w podróżach,
  • zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych w szkole wyższej, poprzez rozrywkową formę zajęć,
  • uświadamianie roli języków obcych w różnorodnych przedsięwzięciach kulturowych oraz organizowanych w kraju i na arenie międzynarodowej, przedstawienie bogactwa kultur w Europie i na świecie,
  • prezentacja umiejętności językowych studentów PWr poprzez ich udział w konkursach, turniejach, quizach itp.,
  • zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością studencką,
  • zachęcanie studentów do poznawania kultury, historii i obyczajów innych krajów,
  • integracja studentów różnych wydziałów,
  • integracja studentów polskich i studentów obcokrajowców.
  • propagowanie zdrowego współzawodnictwa,

Zapraszamy wszystkich studentów do aktywnego udziału w Juwenaliach Językowych!