Opis projektu

Projekt „Interakcja ze światem” jest już piątym projektem dydaktyczno-rozrywkowym przygotowywanym przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej w ramach Juwenaliów Językowych. Kierowany jest do całej społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej, w pierwszej kolejności do studentów uczących się języków obcych w SJO w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.

Ogólne cele projektu:

  • zachęcanie do nauki języków obcych, w pierwszej kolejności „języków rzadkich”
  • zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych w szkole wyższej, poprzez rozrywkową formę zajęć językowych
  • promowanie działalności SJO PWr w środowisku akademickim oraz mediach uczelnianych
  • integracja środowiska studenckiego Politechniki Wrocławskiej.

Szczegółowe cele projektu:

  • rozwój kompetencji interkulturowej studentów
  • przedstawienie bogactwa kultury, literatury i sztuki w Europie i na świecie
  • prezentacja umiejętności językowych studentów PWr poprzez ich udział w debacie językowej
  • propagowanie zdrowego współzawodnictwa
  • integracja studentów różnych wydziałów PWr
  • integracja studentów polskich i studentów obcokrajowców.