Komitet organizacyjny

Opracowaniem koncepcji oraz przygotowaniem projektu, napisaniem scenariusza oraz realizacją projektu zajmuje się Komitet Organizacyjny ds. Juwenaliów Językowych Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej w składzie:

mgr Łukasz Mally – kierownik projektu

mgr Magdalena Zalewska – koordynator projektu

mgr Agata Wardyńska– przedstawiciel Zespołu języka angielskiego
mgr Magdalena Staroniewicz– przedstawiciel Zespołu języka angielskiego
mgr Krystyna Łazowska – przedstawiciel Zespołu języka niemieckiego
mgr Magdalena Zalewska – przedstawiciel Zespołu Języków romańskich i słowiańskich
mgr Grażyna Korzeń – przedstawiciel Zespołu języka polskiego

mgr Dominik Rozwadowski – wsparcie graficzne
mgr inż. Piotr Reizer – wsparcie informatyczne
dr Aleksandra Majtyka-Krauze – wsparcie promocyjne.