Komitet organizacyjny

Opracowaniem koncepcji oraz przygotowaniem projektu, napisaniem scenariusza oraz realizacją projektu zajmuje się Komitet Organizacyjny ds. Juwenaliów Językowych Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej w składzie:

mgr Łukasz Mally – kierownik projektu

doc. dr Irina Modrzycka – Dyrektor Studium – wsparcie organizacyjne projektu
mgr Zuzanna Wisznowska– koordynator Zespołu języka angielskiego
mgr Magdalena Staroniewicz– koordynator Zespołu języka angielskiego
mgr Krzysztof Rzemiński – koordynator Zespołu języka niemieckiego
mgr Katarzyna Setkowicz – koordynator Zespołu Języków romańskich i słowiańskich
mgr Grażyna Korzeń – koordynator Zespołu języka polskiego

Zespół wspierający pracę Komitetu organizacyjnego:

mgr Dominik Rozwadowski – wsparcie graficzne
mgr inż. Piotr Reizer – wsparcie informatyczne
mgr Izabela Penderecka-Mosiek i mgr Joanna Wieruszewska – promocja projektu
dr Krauze-Majtyka Aleksandra i mgr Łukasz Mally – prowadzenie imprezy ogólnouczelnianej