Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej zaprasza do wzięcia udziału w debacie w języku angielskim dla studentów Politechniki Wrocławskiej oraz studentów z innych ośrodków akademickich

Zadanie konkursowe:

Przygotowanie wypowiedzi ustnej w języku angielskim na temat:

Czy wciąż jesteśmy, jak pisze Maria Janion, "na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu"?

Uczestnikom debaty proponuje się, oprócz ustosunkowania się do głównego tematu, udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z głównym tematem:

 • Czy Polska może być traktowana jako pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem?
 • Czy uczenie się języka obcego na uczelni technicznej bez kontekstu kulturowego jest możliwe/ wystarczające/ skuteczne?
 • Czy w dzisiejszych czasach znajomość jednego języka obcego jest wystarczająca, by osiągnąć sukces zawodowy?

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem poprawnej wymowy i intonacji
 • Doskonalenie umiejętności argumentowania i komunikacji niewerbalnej
 • Przygotowanie do wyzwań stawianych w życiu zawodowym i publicznym w zakresie przemówień i skutecznej argumentacji

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Wrocławskiej oraz studentów z innych ośrodków akademickich, dla których język angielski jest językiem obcym.
 • Każdy uczestnik debaty powinien:
  • wygłosić przygotowane przemówienie przed zebraną publicznością oraz Jury konkursowym,
  • odpowiedzieć na pytania ze strony publiczności i/lub Jury dotyczące prezentowanej wypowiedzi a szczególnie zawartych w niej argumentów.
 • Tekst wypowiedzi musi być tekstem własnym uczestnika.
 • Przemówienie powinno być wygłoszone, a nie przeczytane.
 • Nie przewiduje się możliwości użycia sprzętu audiowizualnego.
 • Wypowiedź powinna trwać ok. 3 minut.
 • Wypowiedź zostanie oceniona przez Jury.
 • Uczestnikowi zostanie zadane co najmniej jedno pytanie dodatkowe związane z jego wypowiedzią i/lub tematem debaty.
 • Każda osoba obecna na sali może zadać pytanie uczestnikowi konkursu.
 • Językiem pytań i odpowiedzi uczestnika jest język angielski.
 • Odpowiedzi na pytania zostaną również ocenione przez Jury.

III. Kryteria oceny wystąpienia:

Jury zastosuje następujące kryteria oceny mówców:

 • Zgodność przemówienia z zadanym tematem
 • Kompozycja wypowiedzi i przedstawione argumenty
 • Płynność wypowiedzi i poprawność językowa
 • Użycie niewerbalnych środków przekazu (język ciała, głos, kontakt wzrokowy)
 • Swoboda w udzielaniu odpowiedzi na pytania dodatkowe.

IV. Nagrody:

Trzy najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi:

 • za I miejsce – 300 zł, za II miejsce – 200 zł, za III miejsce – 100 zł.
 • Jury przyzna także nagrodę specjalną – 100 zł, „Dla najbardziej charyzmatycznego mówcy”
Debata odbędzie się 08.05.2017 o godzinie 13.15 w SKSie.

V. Jury debaty:
Przewodniczący – Prorektor ds. Studenckich, dr inż. Jacek Lamperski
Członkowie - Dyrektor SJO, doc. dr Irina Modrzycka
oraz mgr Zuzanna Wisznowska, mgr Elżbieta Szczawińska

VI. Prowadzenie i moderacja debaty:
mgr Łukasz Mally.