Gra miejska Podziel się swoją kulturą, podziel się swoim językiem

 1. Organizatorem gry jest Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej.
 2. Cel gry:
  Propagowanie języka polskiego i kultury wśród obcokrajowców uczących się języka polskiego oraz języków nauczanych w Studium wśród studentów polskich. Poszerzenie wiedzy o Politechnice Wrocławskiej i Wrocławiu. Integracja i wymiana kulturowa między studentami polskimi i obcokrajowcami uczestniczącymi w projekcie tandemowym realizowanym w SJO.
 3. Uczestnictwo:
  Gra przeznaczona jest dla studentów PWr biorących udział w tandemowym projekcie interkulturowym Podziel się swoją kulturą, podziel się swoim językiem.
 4. Termin:
  Gra odbędzie się 6 maja 2017. Rozpoczęcie o godz. 10.00 w Studium Języków Obcych PWr (sala 112, H4).
 5. Przygotowanie i realizacja:
  mgr Anna Kania, dr Dagmara Szałęga, mgr Zofia Paroń, mgr Elena Kotlarczyk, mgr Ewa Bogusz – Broy, mgr Aleksandra Cach
 6. Przebieg gry:
  Uczestnicy podzieleni na grupy (w każdej grupie znajdują się studenci polscy i obcokrajowcy) wyruszają o jednej porze z budynku H4. Każdy zespół otrzymuje listę zadań do zrealizowania na terenie kampusu PWr oraz w centrum miasta. Grupa dokumentuje zrealizowanie każdego punktu. Wygrywa zespół, który jako pierwszy wykona wszystkie zadania w wyznaczonej kolejności i zamelduje się w SJO.
 7. Nagrody: na najlepszy zespól czeka nagroda w wysokości 100 zł, a na wszystkich uczestników sympatyczne niespodzianki