Konkurs fotograficzny promujący Hiszpanię - "HISZPANALIA 2017"

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej ogłasza konkurs prac fotograficznych promujących Hiszpanię.

Warunki uczestnicwa

 1. Konkurs jest skierowany do studentów SJO Politechniki Wrocławskiej. Fotografia zgłoszona do konkursu NIE MUSI zostać wykonana w Hiszpanii.
 2. Na Konkurs należy zgłaszać tylko oryginalne zdjęcia w formacie jpg lub png na adres:
  sjo.konkurs@pwr.edu.pl
  Maile ze zgłaszanymi zdjęciami biorące udział w konkursie muszą zawierać poniższe dane:
  • Imię i nazwisko autora
  • Tytuł zdjęcia
  • Kierunek studiów autora
  • Numer indeksu autora
 3. W konkursie nie można wystawiać prac, które brały udział w innych konkursach fotograficznych.
 4. Zgłaszana praca może mieć tylko 1 autora. Każdy student może zgłosić maksymalnie 1 fotografię.
 5. Termin zgłaszania prac upływa 15 maja 2017 r. Prace wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Podstawą decyzji Jury jest ocena prac według następujących kryteriów:
  • inwencja, oryginalność oraz kreatywność
  • poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
  • ciekawe i nietypowe ujęcie tematu
  • estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia)
 7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, dotyczy to między innymi treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej.
 8. Wyboru prac zakwalifikowanych do Finału Konkursu oraz laureata I nagrody dokonuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
 9. Główną nagrodą Konkursu jest uczestnictwo w lektoracie z języka hiszpańskiego w semestrze zimowym 2017/2018. Istnieje możliwość wyboru lektoratu z innego języka obcego jeśli zwycięzca nagrody głównej zrealizował lektorat z języka hiszpańskiego w poprzednich semestrach.
 10. Uwagi dodatkowe:
  Rozstrzygnięcie Komisji konkursowej jest ostateczne. Z dniem przesłania Organizatorowi autorskiego zdjęcia przekazane zostaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania go w celach promocyjnych.