Konkurs piosenki polskiej dla obcokrajowców

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko
Numer indeksu
Adres email
Tytuł piosenki
 

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu
Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

II. Cel konkursu
Wyłonienie najlepszych wykonawców piosenki polskiej zaprezentowanej przez studentów obcokrajowców. Rozpropagowanie języka i kultury polskiej wśród obcokrajowców uczących się języka polskiego.

III. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć studenci obcokrajowcy wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej, studenci Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców oraz słuchacze intensywnego kursu języka angielskiego dla obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce nie dużej niż 5 lat i dla których językiem ojczystym nie jest język słowiański.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.

IV. Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.juwenalia.sjo.pwr.edu.pl
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

V. Wymagania formalne

 1. W formularzu zgłoszeniowym kandydat podaje swoje imię i nazwisko, tytuł i autora piosenki.
 2. W konkursie uczestnicy mogą korzystać z podkładu instrumentalnego lub instrumentów. O potrzebie wykorzystania środków multimedialnych należy: powiadomić w formularzu zgłoszeniowym, dostarczyć wybrany podkład na płycie w podpisanej i zaklejonej kopercie do sekretariatu Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (pokój 505, bud. H-4) do dnia 15 kwietnia 2017r. lub wysłać w mailu jako załącznik (plik mp3) na adres: aleksandra.krauze-majtyka@pwr.edu.pl do dnia 15 kwietnia 2017r.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia do konkursu jest otrzymanie maila na podany adres mailowy od organizatora konkursu o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w konkursie.

VI. Kryteria oceny wykonania utworu

 1. Poprawność fonetyczna.
 2. Walory głosowe, muzykalność.
 3. Własna artystyczna interpretacja piosenki.

VII. Jury, nagrody

 1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.30 w Studium Języków Obcych w Sali 408. Podczas pierwszego etapu wyłonionych zostanie 5 wykonawców, którzy przejdą do etapu finałowego i wystąpią na imprezie ogólnouczelnianej.
 2. Finałowy etap oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 8 maja 2017 podczas imprezy ogólnouczelnianej w Strefie Kultury Studenckiej o godzinie 11.15.
 3. W finałowym etapie jury wybierze 3 najlepszych wykonawców.
 4. Jury przyzna następujące nagrody:
  I miejsce - 300 zł,
  II miejsce - 200 zł,
  III miejsce - 100 zł oraz wyróżnienie dla najbardziej charakterystycznego wykonawcy.