Formularz zgłoszeniowy

Limit miejsc się wyczerpał! Zapraszamy za rok na Konkurs o Australii i Nowej Zelandii!

Wyniki I etapu

Zwycięzcy:

Indeks / Liczba punktów
210607 40
236662 37
225211 35
237516 32
226591 30
226653 29
233135 29

Kolejne miejsca:

Indeks / Liczba punktów
229596 27
238179 27
229055 26
230140 26
228946 26
229068 25
229695 24
232947 24
218910 23
229222 23
230009 23
232145 23
228957 22
226400 21
222014 21
225059 20
228446 20
228230 19
234482 19
211289 19
210584 19
227531 19
227648 19
229235 17
209946 17
230056 14
225450 12

Regulamin konkursu

 1. Regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych” .
 2. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o USA i ich kulturze oraz wspieranie zainteresowań językowych studentów uczelni technicznej.
 3. Pomysłodawcami konkursu i autorkami testu konkursowego są lektorki języka angielskiego SJO - mgr Paulina Rogulska i mgr Ewa Bogusz-Broy, współorganizuje konkurs mgr Magdalena Staroniewicz.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie studenci Politechniki Wrocławskiej posiadający przy sobie ważną legitymację studencką.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Konkurs jest w całości w języku angielskim i składa się z dwóch etapów:
  I etap odbędzie się 26 kwietnia 2017 o godz. 17.05 sala 112 A i B, budynek H4.
  II etap odbędzie się 9 maja 2016 (wtorek) o godz. 11.15 w Studium Języków Obcych w budynku H4 w Klubie Lektora (poziom -1).
 2. I etap to test zawierający 50 pytań. Pytania konkursowe I etapu dotyczą ogólnej wiedzy o USA, znajomości zwyczajów, tradycji i ciekawostek z różnych dziedzin , np. geografii, historii czy polityki.
  W teście są 3 typy zadań konkursowych:
  - test wyboru (tak / nie)
  - test wyboru (a, b, c, d)
  - pytania otwarte (maks. do 4 wyrazów)
  Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt.
 3. II etap konkursu również ma formę pisemną. Uczestnikom konkursu wyświetlane będą zdjęcia miejsc i osób związanych z USA. Należy je właściwie rozpoznać, a nazwy miejsc /nazwiska osób zapisać na specjalnym formularzu.
 4. Pytania konkursowe sformułowane będą na podstawie ogólnie dostępnych stron internetowych.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą test w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Czas trwania testu: dla I etapu - 60 minut, dla II etapu - 30 minut.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu – mailowo przez stronę http://juwenalia.sjo.pwr.edu.pl
 7. Liczba studentów biorących udział w konkursie jest ograniczona i wynosi 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 1. Do II etapu przechodzi do 5 uczestników konkursu z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku gdy uczestnicy otrzymają taką samą liczbę punktów liczba osób przechodzących do drugiego etapu może się zwiększyć.
 2. O zwycięstwie w konkursie decyduje największa liczba punktów uzyskanych w II etapie. W przypadku uzyskania przez kilku finalistów jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka (w takiej samej formie, jak część podstawowa II etapu). W razie kolejnego remisu pod uwagę będą brane punkty uzyskane przez finalistów w I etapie, przewidziane są też pytania otwarte.
 3. Prace konkursowe ocenia Jury, w skład którego wchodzą wykładowcy SJO.
 4. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone na stronie http://juwenalia.sjo.pwr.wroc.pl w ciągu 5 dni po przeprowadzeniu konkursu. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone od razu po zakończeniu II etapu.
 5. Przewidziane są nagrody pieniężne dla uczestników z najlepszymi wynikami, a wszyscy uczestnicy 2 etapu otrzymają nagrody rzeczowe.