WYNIKI

I MIEJSCE

Karol Nowak, nr albumu 236935

nagroda : Kurs języka francuskiego A2 w SJO PWR + kupon dla dwóch osób ufundowany przez kawiarnię „Café de France”

II MIEJSCE

Michał Krupa, nr albumu 213501

nagroda : Książka ufundowana przez Alliance Française we Wrocławiu + kupon dla dwóch osób ufundowany przez kawiarnię „Café de France”

III MIEJSCE

Anna Zając, nr albumu 233408

nagroda : Książka ufundowana przez Alliance Française we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIA:

 • Michał Kijaczko, nr albumu 213497
  Książka ufundowana przez Alliance Française we Wrocławiu
 • Bartłomiej Bursztynowicz , nr albumu 228867
  Książka ufundowana przez Alliance Française we Wrocławiu
 • Tomasz Pańczuk, nr albumu 212165
  Książka ufundowana przez Alliance Française we Wrocławiu

Félicitations!

Bardzo dziękujemy Alliance Française i Café de France za ufundowanie atrakcyjnych nagród

REGULAMIN konkursu wiedzy o Francji i krajach francuskojęzycznych „Vive la France!”

Regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia konkursu organizowanego pod nazwą:

Konkursu wiedzy o Francji i krajach francuskojęzycznych „Vive la France!”

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Francji i krajach francuskojęzycznych i poszerzenie zainteresowań językowych i kulturowych studentów Politechniki Wrocławskiej.

Inspiracją był konkurs wiedzy o Hiszpanii przeprowadzony po raz pierwszy podczas Juwenaliów 2017, którego pomysłodawcami byli dr Katarzyna Setkowicz i mgr Jacek Bednarczuk. Autorami niniejszego testu konkursowego są lektorzy języka francuskiego. Koordynatorem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu jest mgr Zofia Paroń.

Konkurs jest przeznaczony dla studentów i studentek zapisanych na lektoraty języka francuskiego na poziomie A1 w semestrze letnim 2017/18.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Test konkursowy jest pisemny, w języku polskim i zostanie przeprowadzony na zajęciach z lektoratów języka francuskiego u poszczególnych lektorów w tygodniu juwenaliowym w dniach 7- 9 maja 2018.
 2. Test konkursowy jest testem wyboru i składa się z 30 pytań dotyczących wiedzy o kulturze, historii, geografii, języku, polityce i tradycjach krajów francuskojęzycznych. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.
 3. Odpowiedzi należy zaznaczyć na dołączonym formularzu odpowiedzi.
 4. Pytania konkursowe sformułowane będą na podstawie ogólnie dostępnych stron internetowych, artykułów w Pasażu Poliglotka na stronie SJO PWr.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą test w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Czas trwania testu: 30 minut.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest obecność na zajęciach z lektoratów w tygodniu juwenaliowych.
 7. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
 8. Główną nagrodą w konkursie będzie kupon pozwalający na kontynuację nauki języka francuskiego na poziomie A2 w kolejnym semestrze poza kolejnością zapisów.
 9. Testy konkursowe ocenia Jury, w skład którego wchodzą lektorzy języka francuskiego SJO PWr.
 10. Wyniki quizu zostaną ogłoszone na stronie www.juwenalia.sjo.pwr.edu.pl najpóźniej w ciągu 5 dni po przeprowadzeniu testu. Wręczenie nagród odbędzie się na zajęciach z języka francuskiego.