Kontakt

Politechnika Wrocławska
Studium Języków Obcych
Wyb. Wyspiańskiego 8
50-370 Wrocław
tel. 71 320 31 17 / 71 320 31 87

E-mail: sjo.zapisy@pwr.wroc.pl